La Familia

Descriptive Adjectives

Possessive Adjectives

-Er and -Ir verbs in the present tense

Tener y Venir

La Práctica

La Cultura

La Práctica - La Familia

Unit Vocabulary Quizlet

Vocabulary Practice Sheet

Descriptive Adjectives

Possessive Adjectives

ER & IR Verbs in the present tense

Tener and Venir

La Cultura de Ecuador

Ecuador

.

.

.

.